پنج شنبه 15 03 1399

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 15 خرداد 1399

feed-image خبر خوان
web3.jpg

احترام و حفظ کرامت بیماران سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد 

بر همه ما لازم است با همدلی و همراهی، تمام دانش و تجربه خویش را برای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت به کار گیریم…

اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید رجائی داران

همزمان با شروع طرح تحول نظام سلامت مورخ 93/2/15 در سراسر کشور ، دکتر علی اصغر صبوحی سرپرست بیمارستان شهیدرجائی داران و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن

با تشکیل جلسات متعدد توجیهی برنامه تحول نظام سلامت جهت ماماها ، پرستاران و پزشکان متخصص شاغل در بیمارستان شهیدرجائی داران ، ضمن قرائت بندهای اجرایی این طرح و با تأکید بر اینکه با اجرای این طرح پرداختی از جیب بیماران به 10 درصد کاهش خواهد یافت ، اجرای صد در صد این طرح را افق روشنی در درمان نیازمندان و گروههای آسیب پذیر جامعه دانستند .

 دکتر علی اصغر صبوحی اذعان داشتند با اجرای این طرح و ثبت نام پزشکان متخصص در آن ، پدیده زیر میزی حذف شده و پزشکانی که مغایر دستورالعمل اجرایی طرح اقدام به دریافت زیر میزی نمایند به مراجع قانونی معرفی و از طرح تحول نظام سلامت حذف می گردند  .

وی اظهار کرد که با اجرای این طرح هزینه مازاد حذف شده و مراجعین به بیمارستهانها و مراکز درمانی دولتی تنها 10 درصد و در مواردی چون ارجاع فقط 5 درصد هزینه درمانی را متحمل می گردند .

دکتر علی اصغرصبوحی در طول جلسات توجیهی با نظر خواهی از پزشکان، پرستاران و ماماهای شاغل از آنان خواست محدودیتهای اجرای این طرح را به حداقل رسانده و لیستی از نیازمندیهای فوری بخشها مختلف و واحدهای خود را جهت تهیه به ایشان تحول نمایند .

وی بیان داشت که بسته های خدمتی و حمایتی این طرح بعداز بازدید و بازرسی وزارتخانه ایی به موقع پرداخت خواهد شد . زایمان طبیعی و زایمان بدون درد نیز به جهت ایجاد انگیزه و با توجه به رایگان شدن زایمان طبیعی ، طرح های تشویقی بسیار خوبی جهت ماما و پزشکان متخصص آن دیده شده در این طرح ارائه خدمات به بیمار توسط بیمارستان به بالاترین سطح خود خواهد رسید . دکتر صبوحی از همه خواستار همکاری و هماهنگی جهت اجرای هرچه بهتر طرح شدند.

وی ادامه داد که ستاد تحول نظام سلامت در سطح شهرستان نیز تشکیل خواهد شد و مسئولین شهرستان و عموم مردم در جریان کم و کیف این طرح خواهند گرفت . در پایان دکتر به پاره ای از سوالات پزشکان و پرسنل درگیر طرح پاسخ گفتند .  

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد