بازدید سرزده رییس دانشگاه به همراه اکیپ صدا و سیما از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

یکشنبه 21 اردیبهشت ماه، رییس دانشگاه به همراه معاون درمان، مدیر روابط عمومی دانشگاه و مدیرعامل مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و اکیپ صدا و سیما طی یک بازدید سرزده از مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در آن مرکز را بررسی نمودند.

طی این بازدید رییس دانشگاه ضمن بررسی روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت و مسایل و مشکلات مربوطه، با مراجعین و بیماران این مرکز گفتگو رودررو و به سوالات آنها پاسخ داد.