بازدید دکتر اصغری رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستانهای شهید آیت اله اشرفی و ساعی خمینی شهر

آقای دکتر اصغری رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به همراه آقای دکتر صانعی قائم مقام دانشگاه صبح روز شنبه 20 اردیبهشت ماه، به صورت سر زده از بخش های مختلف بیمارستانهای شهید آیت اله اشرفی و ساعی خمینی شهر بازدید نموده و از روند اجرای طرح تحول سلامت در این بیمارستان مطلع شدند

در این بازدید که مسئولین بیمارستان نیز حضور داشتند آقای دکتر اصغری ضمن بازدید از واحد پذیرش و ترخیص با کارکنان و مراجعین گفتگو و نظرات آنها را در مورد طرح و مشکلات موجود جویا شدند.