بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون درمان از روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت

چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به همراه آقای دکتر داوری معاون درمان دانشگاه در سومین روز از اجرای برنامه تحول نظام سلامت

با حضور در واحد درآمد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از نحوه اجرای برنامه تحول نظام سلامت و میزان رضایت مردم از اجرای این برنامه بزرگ ملی بازدید نمودند.

 در بازدیدی که آقایان دکتر یوسفی و دکتر داوری با همراه بیماران و همچنین همکاران بخش‌های پذیرش و درآمد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) داشتند، بیماران و همراهان آنها ضمن اظهار خرسندی و رضایت کامل از اجرای برنامه تحول نظام سلامت، کاهش چشمگیر سهم پرداختی بیماران خود را بیان می کردند.

همچنین از جلوه‌های زیبای این بازدید، اظهار رضایت مدیران و کارکنان بویژه کارکنان بخش درآمد و ترخیص بیماران از انجام این طرح تحول بزرگ ملی بود.