ابلاغ رییس دبیرخانه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر اصغری رییس دانشگاه، دکتر حمیدرضا طلوعی بعنوان رییس دبیرخانه ستاد اجرایی برنامه تحول نظام سلامت دانشگاه منصوب گردید.