دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

ترجمان دانش تولیدی

انتقال و تبادل آخرين یافته های پژوهشي، به صورت قابل دسترس، مفيد و به موقع، به تصمیم گیران نهايي و كليدي است.

 

 

 

 

دانلود فایل ترجمان دانش خانم دکتر زارع فراشبندی