دوشنبه 02 11 1396

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 02 بهمن 1396

ترجمان دانش تولیدی (استناد)

  استناد فرایندی ذهنی و فرهنگی و در عین حال عملی اجتماعی است.
 استناد از مهمترین اجزاء همه آثار تحقیقی و تألیفی است.
 
 
 
 

دانلود فایل خانم دکتر زارع فراشبندی (مبحث استناد)