اهداف و عملكرد نظام سلامت

 

    سلامت حق و نیاز اساسی تمام انسانها است. درحال حاضرنیز توسعه یافتگی هر اجتماعی را از روی کیفیت سلامت مردم آن اجتماع، میزان توزیع عادلانه سلامت در میان طیف‌های مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افراد محروم درمقابل عوامل آسیب رسان به سلامت آن اجتماع قضاوت می‌نمایند.

 

دانلود