مقاله ها

برگزاری جلسه آشنایی با آثار سوء و زیانبار مصرف دخانیات

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز یکشنبه پنجم شهریور ماه، جلسه آشنایی با آثار سوء و زیانبار مصرف دخانیات و تاثیر مواد دخانی بر ارگان های مختلف بدن را در محل آموزشگاه پیک سلامت با حضور سی و نه نفر از خانم های متصدی آرایشگاه های زنانه و مربیان مهد کودک برگزار نمود.

در این جلسه درخصوص شناخت مواد دخانی و مواد تشکیل دهنده آن ها، مضرات مواد دخانی و تاثیرات نامطلوب مصرف دخانیات بر اعضا مختلف بدن و نیز معرفی مرکز ترک دخانیات قائدی، مطالب آموزشی ارایه گردید.