پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

مقاله ها

مراسم تقدیراز پرسنل انتظامات بیمارستان کودکان امام حسین(ع)

مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع)، بمناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی ودر راستای تکریم زحمات و تلاش های پرسنل حفاظت فیزیکی مرکز، یکشنبه 15مهر، طی جلسه ای با حضور سرپرست حراست دانشگاه، 

جانشین رئیس کلانتری24، رئیس، مسئولین ادارات و واحد ها، سرپرستاران بخش ها وتمامی پرسنل انتظامات مرکز از آنان تقدیر و قدردانی بعمل آورد.

در ابتدا مسئول انتظامات مرکز طی سخنانی، گزارشی از اقدامات و عملکرد فعالیت این واحد را بیان نموده، در ادامه نیز رئیس مرکز با تبریک این هفته به نیروهای انتظامی و انتظامات مرکز به جایگاه خدمت رسانی به مردم در سرلوحه وظایف همه پرسنل اشاره نمود.

همچنین آقابابایی سرپرست حراست دانشگاه نیز ضمن تبریک این ایام از زحمات پرسنل انتظامات و حفاظت فیزیکی تشکر نمود.
در پایان نیز با اهداء لوح تقدیر به پرسنل نیروی انتظامی کلانتری24 و اهداء هدایایی به پرسنل نمونه واحد حفاظت فیزیکی مرکز از آنان تقدیر و قدردانی بعمل آمد.