سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

مقاله ها

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از کلاسهای ورزشی فرزندان کارکنان دانشگاه

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رئیس کمیته ورزشی کارکنان به همراه دکتر حسینی معاون دانشجویی از کلاسهای ورزشی فرزندان کارکنان دانشگاه بازدید نمود.

 در این بازدید ضمن برقراری ارتباط صمیمانه بین مسئولین و فرزندان، مهارتهای ورزشی آنان در رشته های مختلف (فوتبال، بسکتبال، بدمینتون ، شنا، تنیس روی میز) مورد ارزیابی قرار گرفت.

 دکتر یوسفی که خود از ورزشکاران با سابقه چندین رشته می باشند در بعضی از کلاسها از جمله بسکتبال، والیبال، تنیس روی میز با دانش آموزان در محیطی صمیمانه به رقابت پرداخت .

شایان ذکر است مسئولین در پایان بازدید از نحوه برگزاری کلاسهای فرزندان پرسنل ابراز خورسندی نمودند، همچنین از کلیه مربیان و پرسنل مدیریت تربیت بدنی تشکر و قدر دانی کردند.