پنج شنبه 28 06 1398

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 28 شهریور 1398

مقاله ها

برپایی کمپین ارتقای سلامت جامعه

مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب شهید چمران در راستای ارتقای سلامت افراد جامعه، اقدام به برگزاری کمپین ارتقای سلامت جامعه در گذر چهار باغ اصفهان نمود .

در این اقدام که با همکاری پژوهشکده قلب  و عروق، انجمن دوستان قلب و انجمن ارتقای سلامت جامعه دانشکده پرستاری ومامایی صورت پذیرفت، تیم آموزش سلامت مرکز شهید چمران نسبت به اطلاع رسانی وآموزش به حاضرین با محوریت پیشگیری ازبیماری های قلب و عروق پرداخت و همچنین مقرر گردید هر هفته این کمپین درگذر چهار باغ برگزار گردد.