مقاله ها

اهدای اعضاي مرد 44 ساله مرگ مغزی، به سه بيمار نيازمند پيوند

دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) اعلام نمود: « رسول نريماني زمان آبادي » 44 ساله ساکن اصفهان که دراثر خونريزي مغزي در بیمارستان دكتر غرضي بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، 

پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) منتقل شد.

وی افزود: بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي و آماده سازی در بخش مراقبت هاي ويژه(ICU )، روز شنبه نوزدهم آبان ماه در اتاق عمل مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، این مورد مرگ مغزی تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

شایان ذکر است دوكليه  اهدايي نامبرده در اين مركز و مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به دو بيمار در ليست انتظار، پيوند شد. كبد اهدايي وي نيز جهت پيوند به يك بيمار در ليست انتظار به شيراز انتقال يافت.