یکشنبه 11 03 1399

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 11 خرداد 1399

مقاله ها

تکمیل پرونده الکترونیک سلامت نیازمند فرهنگ سازی

طرح پرونده الکترونیک سلامت با هدف برقراری هرچه بیشتر عدالت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه ها در کشور در حال اجراست اما مسوولان و کارشناسان تاکید دارند که تکمیل این طرح نیاز به توسعه بسترهای ارتباطی

بین بخش های مختلف درمان و فرهنگ سازی بیشتر دارد.

پرونده الکترونیک سلامت ( EHR ) حاوی اطلاعات درمانی و بهداشتی مردم است که به صورت الکترونیکی ذخیره شده و استفاده از آن در بخش های مختلف نظام بهداشت و درمان باعث یکپارچه سازی اطلاعات سلامت، ارتقای خدمات و مدیریت بهتر نظام سلامت کشور می شود.

اطلاعات این سامانه بین مراکز درمانی و بهداشتی قابلیت اشتراک دارد تا هر کدام اطلاعات افراد را وارد و آن را تکمیل کنند، عدالت محوری، شهروندمدار بودن، حفظ محرمانه بودن اطلاعات سلامت و دسترسی شهروندان به پرونده الکترونیک سلامت خود از رویکردهای کلان طرح پرونده الکترونیک سلامت است.

اجرای طرح تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به طور جدی و بر اساس اهداف برنامه های پنجم و ششم توسعه از سه سال گذشته در کشور آغاز شده است و به گفته مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون برای بیش از 74 میلیون ایرانی پرونده تشکیل و اطلاعات اولیه افراد در آن ثبت شده است.

با این حال هنوز تعدادی از مردم به علت مراجعه نکردن به مراکز بهداشتی و درمانی از وجود این پرونده و خدمات آن که برای پیشگیری از بیماری های مختلف به ویژه بیماری های غیر واگیر مانند فشار خون، اضافه وزن، دیابت و بیماری های قلبی و انواع سرطان و همچنین مراقبت های تغذیه و سلامت روان است، اطلاعی ندارند از طرفی هنوز ارتباط بین مراکز تشکیل دهنده پرونده سلامت با سایر مراکز بهداشتی و درمانی به طور کامل برقرار نشده است.