سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

مقاله ها

برگزاری جلسه تخصصی کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل درصنعت

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با توجه به هماهنگی انجام شده با کارفرمایان و مدیران صنایع درخصوص ارتقاء سطح علمي، تخصصي کارشناسان مهندسي بهداشت حرفه ای شاغل درصنعت، جلسه اي آموزشي توجیهی را در مرکز شهید نواب صفوی برگزار نمود.

در این جلسه برنامه های واحد بهداشت حرفه ای و نحوه پایش و ارزشیابی کارشناسان صنایع،  انواع ادیومتری و تفسیر نتایج نوار گوش توسط ادیولوژیست مرکز نواب صفوی، ارگونومی و نحوه گزارش نویسی ارگونومی و فرمهای مربوط توسط کارشناس ارشد بهداشت حرفه ا ی تفسیر و مطالب آموزشی ارایه گردید.
درپایان به سئوالات کارشناسان بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان ناظر پاسخ داده شد.