سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

مقاله ها

اجراي برنامه غربالگري سرطان سينه در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، برنامه غربالگري سرطان سينه ويژه بانوان شاغل در مركز با حضور مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، سوپروايزرهاي آموزشي و مامايي و مسئول درمانگاه آغاز و اجرا گردید.

 اين برنامه به همت دفتر آموزش همگاني و ارتقاء سلامت، مسئول درمانگاه و كارشناسان مامايي روزهاي دوشنبه و پنج شنبه از ساعت 8 الي13 در درمانگاه زنان اجرا مي شود.

در اين برنامه  غربالگري، اكرم يزداني كارشناس دفتر آموزش همگاني و ارتقاء سلامت، پس از تشكيل پرونده، عوامل خطرساز سرطان سينه و خودآزمايي را به بانوان شاغل آموزش مي دهد. رضاپناه و شفيعي كارشناسان مامايي ضمن معاينه بانوان، موارد مشكوك را جهت سونوگرافي، ماموگرافي و ادامه درمان معرفي مي كنند.

شايان ذكر است غربالگری سرطان، آزمايشات و بررسی هاي است که در فرد سالم(بدون علايم سرطان) جهت پيدا کردن سرطان صورت می گيرد. غربالگری سرطان سينه، يکی از مهمترين استراتژی های سازمان جهانی بهداشت در سراسر دنيا محسوب می شود. هر چه شناخت خانم ها از غربالگری، بيشتر باشد امکان تشخيص زود هنگام بيماری افزايش می يابد، و تشخيص زود هنگام در درمان موفق نقش کليدی دارد.