یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

مقاله ها

اهدای عضو، اهدای زندگی

با ايثارخانواده های سه فرد مرگ مغزی و رضايت به اهداي اعضاي آنها، ده بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

خانم دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشی درمانی الزهرا(س) در این خصوص گفت: شهربانو رضائي انالوجه 56 ساله، ساكن شهرستان چادگان، كه بر اثر خونريزي مغزي در بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي، روز شنبه چهارم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

وی افزود: دوکليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به دو بيمار پيوند شد، همچنین كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.

مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشی درمانی الزهرا(س) در خصوص دومین پیوند نیز گفت: اميدعلي اكبري 42 ساله، كه بر اثر خونريزي مغزي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي، روز يكشنبه پنجم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. دو کليه اهدايي وی در مركز آموزشي درماني الزهرا(س) به دو بيمار و قلب اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني شهيد چمران به يك بيمار پيوند شد، كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.

دکتر خلیفه سلطانی در ارتباط با سومین پیوند تصریح کرد: مجيد ذكريا 32 ساله، ساكن شهرستان نجف آباد، كه بر اثر خونريزي مغزي در بيمارستان شهيد منتظري نجف آباد بستري و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي، روز يكشنبه پنجم شهريور ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت. دوکليه اهدايي نامبرده در مراكز آموزشي درماني الزهرا(س) و نور و علي اصغر(ع) به دو بيمار پيوند شد و كبد اهدايي وي نيز جهت پیوند به بيمارستان نمازي شيراز ارسال گرديد.