دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

مقاله ها

راه اندازی کلینیک تخصصی مراقبت از زخم در بیمارستان شهدای لنجان

کلینیک تخصصی مراقبت از زخم بیمارستان شهدای لنجان در راستای رضایتمندی مراجعین، با هدف پیشگیری، درمان و مراقبت مستمر از زخم بیماران در شهریورماه سال جاری تجهیز و با حضور پرستاران تخصصی مراقبت از زخم راه اندازی گردید.

خدمات این کلینیک که شامل واکیوم تراپی، ازن تراپی، ماگوت تراپی می باشد با تعرفه دولتی، بدون نیاز به بستری و به صورت سرپایی ارائه می شود. همچنین آموزش پیشگیری و مراقبت از زخم در منزل نیز به بیماران و همراهان آموزش داده می شود.

گفتنی است ساعات فعالیت کلینیک ساعات اداری روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه می باشد.