یکشنبه 29 11 1396

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 29 بهمن 1396

مقاله ها

انجام بازرسی مشترک بازرسین بهداشت حرفه ای و اتاق اصناف از کارگاه های خدماتی و صنعتی

کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت ولدان و كوجان، دوشنبه ششم شهريور ماه، اقدام به انجام بازرسی مشترک با همراهی بازرس اداره اصناف از تعدادی از کارگاه های خدماتی و صنعتی منطقه تحت پوشش خود نمودند.

در این بازرسی مشترک که به دنبال هماهنگی های مستمر واحد مهندسی بهداشت حرفه ای با مسوولین اتاق اصناف صورت گرفته بود، به اصنافی که قبلا با بازرسین بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت همکاری مناسبی نداشتند تذکرات لازم داده شد.

همچنین در این بازرسی ها، شرحی از اهداف بازرسی حوزه سلامت کار برای توجیه کارفرمایان ارایه و مجددا نواقص بهداشتی کارگاه ها به صورت کتبی با حضور بازرس اتاق اصناف به کارفرمایان اعلام و مهلت لازم برای رفع نواقص داده شد.