دوشنبه 28 03 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 28 خرداد 1397

مقاله ها

برگزاری کارگاه­های آموزشی «مهارت­های زندگی» در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده داروسازی با همکاری مرکز مشاوره به منظور ارتقاء سطح آگاهی و توانایی کارکنان دانشکده، اقدام به برگزاری کارگاه هایی با عنوان «مهارت های زندگی» به مدت سه روز نمود.

دکتر شیرین ­سادات بدری معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده و مسئول برگزاری کارگاه مذکور، در خصوص اهداف برگزاری این گونه جلسات اظهار داشت: مباحث روان شناسی مثبت از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و می تواند در سلامت کارکنان در محیط خانواده نقش به سزایی را ایفا نماید.

وی ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ جامعه موفق با خانواده سالم و مثبت اندیش افزودند: با توجه به وجود مشکلات و مسائل مختلف در محیط کار و لزوم آموزش مهارتهای زندگی، ضروری است از ظرفیت­های اصول روان شناسی خانواده در راستای رضایت اعضای خانواده استفاده گردیده و به کمک این آموزه­ها بین کار و زندگی شخصی تعادل برقرار سازیم.