سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

مقاله ها

برگزاری نشست صمیمی سرپرست و مسئولین دانشگاه با دانشجویان اعزامی به سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

نشست صمیمی سرپرست دانشگاه، معاونین توسعه و دانشجویی-فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دانشجویان اعزامی به سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، روز سه شنبه هفتم شهریور ماه، در ورزشگاه شهید موحدی دانشگاه برگزار گردید.