دوشنبه 28 03 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 28 خرداد 1397

مقاله ها

تجلیل از حمایات بی شائبه دکتر صدرالسادات معاون توسعه وزیر بهداشت در جشنواره عمران سلامت اصفهان

در جشنواره عمران سلامت اصفهان لوح سپاس و مدال افتخار حامی سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط دکتر چنگیز به دکتر سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به دلیل حمایت ها و پشتیبانی های ایشان در راه سازندگی حوزه سلامت استان به وی تقدیم گردید.