سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

مقاله ها

معدوم سازی محصولات کشاورزی آبیاری شده با پساب فاضلاب

توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی آبیاری شده با پساب فاضلاب در مجاورت تصفیه خانه سپاهان شهر از چرخه مصرف خارج شد.

 با توجه به گزارشات مردمی واصله مبنی براستفاده از پساب فاضلاب برای آبیاری زمین های کشاورزی در فواصل زمانی مختلف، بازدید از این زمین ها توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز صورت گرفت و طی چندین مرتبه نمونه برداری از محصولات آن و چاه های آب و پساب خروجی تصفیه خانه و همچنین بازدید دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان، دادیاری شعبه چهارده، فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب، سازمان آب منطقه ای و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط استان از جمله اقداماتی بود که انجام شد و نتایج نمونه برداری ها دال بر استفاده مالکین این زمین ها از پساب فاضلاب بود.

 لذا پس از اخذ دستور مقام محترم قضایی به منظور معدوم سازی فوری محصولاتی که به استناد نظریه آزمایشگاه قابلیت مصرف انسانی، حیوانی و صنعتی نداشتند، کارشناسان بهداشت مرکز در معیت پرسنل یگان ویژه و پلیس امنیت به محل زمین ها مراجعه و اقدامات قانونی برای معدوم سازی محصولات صورت گرفت.