دوشنبه 28 03 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 28 خرداد 1397

مقاله ها

انجام طرح غربالگری شاخص های آنتروپومتری، قند، چربی و فشارخون مراجعین سالمند در مرکز آزادگان

در روز چهارشنبه یکم شهریور ماه، طرح ایراپن توسط پرسنل مرکز آزادگان مرکز بهداشت شماره دو اصفهان ویژه افراد 30 تا 70 سال از نظر اندازه گیری های انتروپومتری و شاخص های قند، چربی و فشارخون مورد بررسی و اجرا گردید.

در این طرح افراد پس از غربالگری های اولیه و استخراج نتایج حاصل از آن، آموزش های تغذیه ای و بهداشتی لازم را به ترتیب از کارشناس تغذیه و مراقبین سلامت مرکز آزادگان دریافت نموده و برای انجام مراقبت های تکمیلی و تشکیل پرونده سلامت الکترونیک به مرکز سلامت جامعه آزادگان دعوت شدند.

در این طرح آموزش های مراقبت های تغذیه ای لازم برای کنترل و پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن غیر واگیر و افزایش سطح فعالیت بدنی برای حاضرین توسط کارشناس تغذیه مرکز آزادگان بیان گردید و در ادامه پس از بررسی تمام شاخص های مربوط به طرح ایراپن از شصت نفر از داوطلبین حاضر، با بیان اهمیت انجام مراقبت های دوره ای گروه سنی میانسالان و سالمندان از نظر بهداشتی، پزشکی و تغذیه ای، افراد حاضر را به مراجعه و تشکیل پرونده سلامت الکترونیک در مرکز آزادگان  و بهره مندی از خدمات جامع و رایگان سلامت دعوت نمودند.

گفتنی است افراد پنجاه تا هفتاد سال هم نیز با انجام تست فیت از نظر سرطان روده در محل فرهنگسرای همت شهرداری مورد بررسی قرار گرفتند.