پنج شنبه 31 03 1397

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مقاله ها

کشف، توقیف و معدوم کردن نوشیدنی های تاریخ مصرف گذشته

کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت سهند بهارستان تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز چهارشنبه یکم شهریور ماه  موفق به کشف و توقیف مقدار سه هزار کیلوگرم نوشیدنی های تاریخ مصرف گذشته از یک انبار پخش مواد غذایی در منطقه مرغ گردید.

این کارشناس که به منظور بازرسی و کنترل مواد غذایی به انبار پخش مراجعه کرده بود، مشاهده نمود که به ترتیب تعداد پنجاه و نه عدد دلستر یک لیتری مارک جویانس، چهارصد و سی و دو عدد دوغ نیم لیتری مارک گدوک و همچنین یک هزار و نهصد و دو عدد دوغ یک و نیم لیتری مارک گدوک تاریخ مصرف گذشته توسط متصدی مربوطه در این انبار نگهداری می شود.

همچنین این مواد غذایی غیر قابل تبدیل و فاقد مصرف انسانی و حیوانی بودند، به همین منظورضمن تنظیم صورتجلسات قانونی اقدام به توقیف این نوشیدنی ها شد.

گفتنی است این محموله پس از دستور دادیاری شعبه چهارده دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان در تاریخ دوم شهریور ماه به گردنه زینل منتقل و با حضور کارشناس بهداشت محیط مرکز معدوم گشت.