یکشنبه 29 07 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 29 مهر 1397

مقاله ها

اهدای عضو اهدای زنذگی

با ايثارخانواده بزرگوار شادروان محمدآزادی و رضايت به اهداي اعضاي وي، سه بيمار نيازمند پيوند، فرصتي دوباره براي زندگي يافتند.

دكتر خليفه سلطاني مسئول واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) در خصوص این مورد گفت: محمدآزادی 40 ساله ساکن شهرضا که بدلیل آسیب مغزی در بیمارستان هاي صاحب الزمان و امیرالمومنین شهرضا بستری و دچار مرگ مغزي شده بود، پس از اخذ رضايت از خانواده انسان دوستش به اين مركز منتقل و بعد از انجام مراحل قانوني و تائيد مرگ مغزي ، شامگاه چهارشنبه 18 مرداد ماه تحت عمل جراحي برداشت اعضاء قرار گرفت.

گفتنی است، كبد و يك كليه اهدايي نامبرده در مركز آموزشي درماني الزهرا (س) به دو بيمار پيوند و کليه ديگر وي نيز در مركز آموزشي درماني نور و علي اصغر(ع) به يك بيمار پيوند شد.

 شايان ذكر است اين عمل پیوندکبد، هجدهمين عمل پيوند كبد درسال۹۶ مي باشد كه توسط دكتر بهنام صانعي در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، انجام گرديده است.