جمعه 26 05 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 26 مرداد 1397

مقاله ها

اجرای طرح همیار درمان در اصفهان

نخستین بار اجرای طرح همیار درمان و اعتبار بخشی بیمارستان ها با هدف ایمنی بیشتر بیمار در اصفهان آغاز شد.

علی اکبر جنگجو، مدیر امور بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه هدف از اجرای این طرح را نظارت مستمر بر بیمارستان های این استان برای کاهش خطاهای درمانی و تکریم بیمار بیان کرد و افزود: بسته اجرایی طرح همیار درمان در شش ماه مطالعه با همکاری خبرگان استانی تدوین و در این طرح بیمارستان های قطب دارای رتبه های مطلوب از جمله الزهرا(س)، نور و حضرت علی اصغر(ع)، امین، آیت ا... کاشانی، شهید چمران، فیض، فلاورجان و شهید منتظری نجف آباد انتخاب شد.

وی گفت: در طرح همیار درمان 140 نیروی خبره بیمارستان ها انتخاب و با اجرای آن از مراکز درمانی استان اصفهان 50 دفعه بازدید شده است و برای کاهش خطای درمانی و تکریم بیمار 600 بازدید در سال از مراکز درمانی می شود.