سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

مقاله ها

اجرای طرح معاینات سیلیس کارفرمایان و کارگران کارگاههای فاز یک و دو سیلیس منطقه رهنان

اجرای طرح معاینات سیلیس کارفرمایان و کارگران کارگاههای فاز یک و دو سیلیس در منطقه رهنان از روز شنبه هفدهم تیرماه الی روز دوشنبه نهم مردادماه اجرا شد.

با توجه به هماهنگی های انجام شده و ارسال دعوت نامه برای کارفرمایان و کارگران کارگاه های ریخته گری، تیرچه بلوک، موزاییک سازی و شیشه بری در مرکز خدمات جامع سلامت رهنان، معاینات شغلی مورد نیاز انجام گردید.

این اقدامات پس از تکمیل فرم سیلیس توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای طرح تحول نظام سلامت مرکز بهداشت شماره دو اصفهان و پس از آن مراجعه نفرات به منظور تشکیل پرونده و ثبت در سامانه سیب توسط مراقبین سلامت انجام شد.

در ادامه انجام واکسیناسیون و ارجاع به پزشک مرکز و بررسی گرافی قفسه سینه برای تعداد پنجاه مورد معاینات در روزهای مورد اشاره به انجام رسید.