سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

مقاله ها

اقدامات انجام گرفته جهت مراقبت و آموزش حجاج مدینه اول در پایگاه مراقبت مرزی

همزمان با اولین پرواز خروجی حجاج و بنا به تاکید و پروتکل مدیریت بیماریها در پایگاههای مرزی، دکتر ترکزاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، مسئولین و کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماریها و برنامه IHR ،

جهت آموزش و مراقبت بیماریها بین حجاج ، در محل پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه حاضر شده و از نزدیک  وضعیت حجاج را بررسی و با مدیران کاروان صحبت های لازم نمودند .
تلاش شبانه روزی پرسنل پایگاه و آموزش های لازم در این خصوص از طریق توزیع پمفلت، پخش از طریق LCD و آموزش چهره به چهره مدیران، روحانیون و گروههای آسیب پذیر کاروان صورت گرفت .

لازم به ذکر است اعزام حجاج مدینه اول از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۸ مرداد ماه انجام خواهد گرفت .