پنج شنبه 31 03 1397

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مقاله ها

بهینه سازی تولید باکتریوسین نیسین در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و بررسی اثر ضد باکتری و سمیت سلولی آن، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

اباصالح آوند از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بهینه سازی تولید باکتریوسین نیسین در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و بررسی اثر ضد باکتری و سمیت سلولی آن» که با راهنمایی دکتر وجیهه اکبری انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

باکتریوسین ها توکسین های شبه پروتئینی هستند که توسط باکتری ها تولید می شوند و این مواد توانایی مهار کنندگی رشد گونه های نزدیک به خود را دارند. امروزه باکتریوسین ها مثل نیسین (یک پپتید چند حلقه ای) به صورت گسترده در صنایع غذایی (به عنوان ماده محافظ برای افزایش زمان نگهداری مواد غذایی)، مهار پاتوژن های گیاهی و حیوانی و صنایع داروسازی و پزشکی (درمان سرطان) استفاده می شوند. تاکنون مطالعه در مورد اثر نیسین بر روی رشد سلول سرطانی سینه انجام نشده است، بنابراین هدف این مطالعه بهینه سازی تولید نیسین در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و بررسی اثر سایتوتوکسیک نیسین روی سلول های سرطان سینه است.

بعد از انتخاب شرایط مناسب تولید باکتریوسین اثر باکتریوسین تولید شده بر روی رشد سلول های سرطانی سینه (MCF-7) با روش MTT بررسی گردید. بهترین شرایط تولید نیسین در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس شامل انکوباسیون 72 ساعته در دمای 30 درجه سانتیگراد در محیط کشت MRS و 5/6: pH  و نسبت تلقیح 1 به 10 بود. نیسین توانایی مهار رشد سلول های سرطانی را در شرایط برون تنی داشت و IC50 معادل 17 میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد.

با توجه به شیوع سرطان و نیاز به ارائه عوامل درمانی جدید، نیسین می تواند به عنوان یک کاندید مناسب برای مطالعات برون تنی و درون تنی بعدی مورد توجه قرار گیرد.