سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

مقاله ها

برگزاری جلسات آموزشی هپاتیت در مراکز جامع سلامت شهرستان سمیرم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سمیرم، جلسه آموزشی هپاتیت و راههای انتقال و پیشگیری از این بیماری را ویژه  سفیران سلامت در مرکز سلامت ونک برگزار نمود.

در این جلسه دکتر صباغی طی سخنان خود، در مورد راه انتقال، بیماریابی، واکسیناسیون و درمان بیماری هپاتیت bوcتوضیحات لازم را ارایه نمود.

- جلسه آموزشی هپاتیت در دنا کوه سمیرم

همچنین جلسه آموزشی هپاتیت نیز در مرکز بیده با حضور کلیه پرسنل مرکزجامع سلامت بیده  و بهورزان برگزار و طی آن در خصوص راه های انتقال، پیشگیری ودرمان هپاتیت ها توضیحاتی داده شد.

-جلسه آموزشی هپاتیت درگرموک سمیرم

این شبکه طی اقدامی دیگر پیرو برگزاری جلسات آموزشی هپاتیت، به جمعیت مراجعه کننده در خانه بهداشت گرموک، راه های انتقال هپاتیت b و cتوضیح داده شد و از  افراد جوان  در حین معاینه و ارائه خدمات بصورت چهره به چهره مجدد اطلاعات ارزیابی گردید.