سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

مقاله ها

بررسی فراوانی و الگوی استفاده از گیاهان دارویی و تداخلات دارویی ناشی از گیاه درمانی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه، در دانشکده داروسازی

سروش محمدی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی فراوانی و الگوی استفاده از گیاهان دارویی و تداخلات دارویی ناشی از گیاه درمانی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه» 

که با راهنمایی: دکتر شیرین سادات بدری و دکتر غلامرضا اصغری انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

بیماری مزمن کلیوی (CKD)، یک مشکل سلامت همگانی در سطح جهانی است که شیوع آن در حال افزایش است و در عین حال با بروز مشکلات دیگری نیز همراه است. همانند سایر بیماران مبتلا به بیماری مزمن، در بیماران CKD نیز احتمال بالای مصرف طب مکمل و جایگزین (CAM)وجود دارد. بیشترین نوع CAM مورد استفاده، فرآورده های گیاهی می باشند. در این مطالعه برآوردی از شیوع و الگوی استفاده از فرآورده های گیاهی و نیز تداخلات احتمالی دارو- گیاه در جمعیت بیماران کلیوی بعمل آمده است.

این مطالعه از نوع مقطعی بود که در بین 800 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن کلیه و بیماران تحت پیوند کلیه، در شهر اصفهان انجام گرفت. پس از مصاحبه با بیمار، چک لیستی حاوی اطلاعات دموگرافیک و بالینی برای هر بیمار تکمیل شد. همچنین، داروها و فرآورده های گیاهی و مکمل مورد مصرف بیماران نیز به دقت ثبت گردید. در نهایت، شیوع استفاده از طب مکمل و تداخلات دارو – گیاه احتمالی در این بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مصرف فرآورده های گیاهی در بیماران با بیماریهای مزمن، در حالی که داروهای نسخه ای و غیر نسخه ای فراوانی دریافت می کنند، می تواند منجر به کاهش یا افزایش اثرات داروی اصلی شود که در نهایت بر روند بیماری اثرگذار است. این مورد، در خصوص بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار گرفته اند، اهمیت ویژه ای دارد، زیرا ممکن است غلظت سرمی داروی سرکوب کننده ی سیستم ایمنی تحت تاثیر فرآورده ی گیاهی قرار گرفته و باعث رد پیوند شود. به دلیل احتمال بروز تلاخلات پر اهمیت، تیم سلامت باید نقش فعال تری را در جهت آگاه سازی بیماران در مورد ایمنی فرآورده های گیاهی، عوارض جانبی و تداخلات احتمالی آنها ایفا کنند.