سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

مقاله ها

برگزاری جلسه آموزشی خود مراقبتی در موسسه امید مهاجر

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز پنج شنبه پنجم مرداد ماه، جلسه ای را با عنوان "خود مراقبتی" با حضور کار شناسان در محل موسسه امید مهاجر اصفهان برگزار نمود.

در این جلسه سخنرانان در مورد حیطه های برنامه ملی خود مرافبتی شامل: خود مراقبتی فردی و طرح سفیران سلامت، خود مراقبتی سازمانی، اجتماعی و گروه های خود یار،  مطالب مفیدی ارایه نمودند.

همچنین کتاب های مربوطه (کتاب خود مراقبتی در ناخوشی های جزیی، کتاب خطر سنجی سکته های قلبی، مغزی و کتاب خود مراقبتی هفته به هفته بارداری معرفی گردید .

گفتنی است مقرر گردید برای تداوم آموزش های مربوطه یک نمونه از هر کتاب در اختیار موسسه قرار گرفته و بر همکاری های بیشتر با این موسسه به منظور اجرای برنامه خود مراقبتی برای اتباع خارجی تاکید شد.