دوشنبه 28 03 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 28 خرداد 1397

مقاله ها

جلوگیری از فعالیت یکی از برند های معروف بریانی در مرکز جامی

در روز یک شنبه هشتم مرداد ماه، مسئول واحد بهداشت محیط به همراه کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت جامی تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، از ادامه فعالیت یکی از برند های معروف و بنام عرضه بریانی واقع در شمال شهر جلوگیری به عمل آوردند.

به دنبال بازرسی مشترک این کارشناس در معیت مسئول بهداشت محیط مرکز از یکی از واحد های معروف عرضه کننده بریانی، ضمن کنترل شرایط بهداشتی، مواد اولیه و کلیه موارد موجود آن، مشاهده گردید که برخی از موازین بهداشتی حساس از جمله: دیفراست (یخ زدایی) گوشت ها، نظافت محیط کار و ابزار و تجهیزات، مراحل چهار گانه سالم سازی سبزيجات، تهویه مطبوع و مناسب و سایر موارد و ضوابط بهداشتی از طرف متصدی این بریانی رعایت نشده است.

لذا این کارشناسان به منظور انجام اقدام قانونی و وجود شرایط بحرانی موجود پس از تنظیم صورتجلسه اقدام به غیر فعال سازی موقت و در نهایت پلمپ سردخانه آن نمودند.

شایان ذکر است پانصد کیلوگرم دنبه و جگر سفید (شش) بسته بندی شده فاقد مشخصات نیز توسط این کارشناسان توقیف و پرونده این بریانی به منظور سیر مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع گردید.