پنج شنبه 31 03 1397

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 31 خرداد 1397

مقاله ها

برگزاری جلسه آموزشی توسط واحد بهداشت محیط

پنجمین جلسه آموزشی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، سه شنبه سوم مردادماه، در محل سالن همایش سلامت مرکز برگزار گردید.

در این جلسه که کارشناسان بهداشت محیط مراکز شهری و روستایی و ستادی حضور داشتند، کارشناس امور حقوقی مرکز در خصوص دو عنوان قانون مجازات اسلامی ویژه کارشناسان و ضابطین قضایی و قانون آیین دادرسی کیفری بهداشت محیط و مطالب پیرامون آن ها  به بیان مطالبی پرداخت.

کارشناس حقوقی مرکز در بخش اول جلسه که به آموزش قانون مجازات اسلامی اختصاص داشت، ضمن معرفی اولیه قانون، آیین نامه و تفاوت های آن ها را بیان نمود و ادامه داد: قوانین به دو دسته عام و خاص تقسیم شده است و قانون مجازات اسلامی جزء قوانين عام بوده و شامل چهار فصل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می باشد. قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در دسته قوانین خاص قرار می گیرد.

تشریح ارکان جرم، مراحل شروع جرم، جرم آنی و مستمر، تعدد جرم و تکرار جرم، تقصیر، تفاوت حبس تعلیقی و تعزیری از دیگر مطالبی بود که توسط این کارشناس بیان گردید.

گفتنی است عنوان آموزشی بخش دوم جلسه شامل بررسی قانون آیین دادرسی کیفری ویژه کارشناسان و ضابطین قضایی بود که سخنران مربوطه به بیان تفاوت های دادگاه و دادسرا، تعریف آیین دادرسی کیفری، معرفی شرح وظایف دادستان، بازپرس و دادیار، تعریف جرم مشهود و غیر مشهود و مطالب پیرامون آن و همچنین مراحل قانونی انجام و پیگیری شکایات بهداشتی در دادسرا و دادگاه پرداخت.