دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

مقاله ها

همایش آموزشی اصول تغذیه صحیح به همراه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتری، قند و فشار خون

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز چهارشنبه چهارم مرداد همایشی با عنوان پیشگیری از بیماری های مزمن غیر واگیر در محل فرهنگسرای همت و با حضور پرسنل مرکز آزادگان برگزار نمود.

در این همایش ابتدا جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری و کنترل چاقی توسط دکتر مشتاقیان پور برای حاضرین برگزار گردید و پس از آن کارشناس تغذیه مرکز در باره اصول تغذیه صحیح در سالمندی و میانسالی همزمان با توزیع پمفلت های آموزشی مربوطه مطالب آموزشی نیز بیان شد.

پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در باره مطالب عنوان شده حاضرین در جلسه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گفتنی است در ادامه تیم مرکز آزادگان اقدام به اندازه گیری شاخص های قند خون ناشتا، فشارخون و شاخص های آنتروپومتری افراد حاضر دعوت شده نمودند و سپس با توجه به نتایج حاصله نکات تکمیلی تغذیه و مراقبتی توسط پزشک و کارشناس تغذیه مرکز آزادگان برای افراد توضیح داده شد.

 در انتهای همایش نیز مسئول و پرسنل مرکز آزادگان با بیان اهداف و خدمات مراکز جامع سلامت از افراد حاضر درخواست نمودند برای انجام مراقبت های دوره ای و پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن غیر واگیر به مرکز سلامت آزادگان مراجعه و پرونده الکترونیک تشکیل دهند.