دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

مقاله ها

تحولی دیگر با کمک فناوری اطلاعات: ارتقای جایگاه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات علوم پزشکی اصفهان

رئیس اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با کمک زیرساخت های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت، بخش های نرم افزاری و سخت افزاری مراکز بهداشت و بیمارستان های استان اصفهان پیشرفت قابل توجهی کرده است.

مهندس محمد باقر محبی در برنامه موج سلامت درباره نقش زیرساخت های فناوری در حوزه سلامت گفت: فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت ها، جایگاهش را در کنار زیرساخت های دیگر بهداشت و درمان به خوبی ارتقا داده و امروزه تمام خدمات سلامت مبتنی برفناوری اطلاعات (IT) قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سلامت به عملکرد شاخصی دست پیدا کرده ایم، گفت: در دو حوزه زیرساختی سخت افزاری و نرم افزاری، استان اصفهان تنها استانی است که دانشگاه علوم پزشکی در آن خدمات وسیع و ارزنده ای انجام داده و اکنون تمام شهرستان ها مجهز به لینک فیبر نوری شده اند که با سرعت زیاد، داده های مراکز بهداشتی را در کل استان جمع آوری و در ستاد دانشگاه ذخیره می کنند.

مهندس محبی ادامه داد: زمانی که این لینک اطلاعاتی را نداشتیم در واقع تبادل اطلاعاتی هم صورت نمی گرفت و پرونده سلامت معنا پیدا نمی کرد، ولی به لطف فناوری اطلاعات پرونده سلامت تشکیل و شرح حال بیماری افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و بیمارستان ها ثبت می شود و حتی تصاویر رادیولوژی و MRI بدون تبادل کاغذ قابل انتقال هستند.

وی همچنین اظهار کرد: ۶۲ منطقه از استان مجهز به فیبر نوری شده اند و در تمام خانه ها و مراکز بهداشت لینک ارتباطی برقرار شده است.

رئیس اداره فناوری اطلاعات دانشگاه در پایان گفت: در ۳۷ بیمارستان نرم افزارهای به روز بیمارستانی وجود دارد و با گسترده تر شدن آنها کار خدمت رسانی از زمان جنینی تا بزرگسالی با ذخیره سازی اطلاعات مربوطه تسهیل شده است.