شنبه 30 10 1396

آخرین بروز رسانی : شنبه, 30 دی 1396

مقاله ها

برگزاری کارگاه آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا

مراکز بهداشت شماره یک و دو اصفهان، کارگاه آموزشی «حمایت های روانی اجتماعی در بلایا» را برای پرستاران و بهیاران آن مراکز برگزار نمود.

در این کارگاه آموزشی درخصوص بحران و بلایا، برنامه نویسی، نحوه گزارش دهی و تنظیم برنامه در واحد های مربوطه و سپس حمایت های روانی و اجتماعی به خصوص کار در زمینه مساعد شدن شرایط روحی افرادی که در معرض آسیب و بحران قرار گرفتند و پدیده سوگ را تجربه می کنند، همچنین نحوه کنار آمدن با بحران های پیش آمده و توانمندسازی برای کنار آمدن با مصیبت حاصل از بحران توسط خانم نوروزی کاشناس واحد بلایای مرکز بهداشت شماره یک و دکتر جابری فرد کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت شماره دو ارائه گردید.