سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

مقاله ها

اجرای طرح نظارت‌های صبحگاهی بر سرعتِ عمل واحدهای امدادی فوریت‌های پزشکی در اصفهان

رییس اداره اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان گفت: طرح نظارت‌های صبحگاهی با هدف افزایش سرعت عمل پرسنل، افزایش آمادگی تجهیزات و امکانات موجود و رسیدن بر بالین بیمار در اسرع وقت،

در فوریت‌های پزشکی اصفهان اجرا می‌شود.

علیرضا قاسمی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به لزوم آمادگی کامل پایگاه‌های اورژانس 115 در تمامی ساعات شبانه‌روز برای انجام ماموریت و لزوم اعزام در اسرع وقت، نظارت صبحگاهی در ساعت تعویض شیفت در بازه زمانی 7 لغایت 9 صبح، با هدف نظارت بر کدهای عملیاتی اورژانس و سنجش میزان سرعت عمل این کدها در زمان اعزام به ماموریت و بررسی میزان آمادگی تجهیزات و امکانات انجام می‌شود.

وی افزود: این نظارت‌ها، افزایش سرعت عمل پرسنل، افزایش آمادگی تجهیزات و امکانات موجود و رسیدن بر بالین بیمار در اسرع وقت را به دنبال دارد.

رییس اداره اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان تصریح کرد: زمان اعزام در صبحگاه بر اساس استاندارد باید کمتر از 90 ثانیه باشد لذا چنانچه کدهای عملیاتی، سرعت عمل لازم را داشته باشند مورد تشویق قرار می‌گیرند؛ در غیراینصورت در مرحله نخست، تذکر شفاهی و در مرحله بعد، تذکر کتبی، درج در پرونده و جریمه ریالی برای آنها لحاظ خواهد شد.