شنبه 10 03 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 10 خرداد 1399

مقاله ها

برگزاری همایش تغذیه در بیماری های غیر واگیر با همکاری شهرداری منطقه هشت در فرهنگسرای صدرای محله بهرام آباد

همایش آموزشی با موضوع تغذیه در بیماری های غیر واگیر، چهارشنبه چهاردهم تیرماه، به همت واحد تغذیه مرکز خدمات جامع سلامت خانه اصفهان، مسئول امور اداری پایگاه بهرام آباد

و واحد آموزش شهرداری منطقه هشت در محل فرهنگسرای محله بهرام آباد برگزار گردید.

در این همایش درباره موضوعاتی همچون اهمیت دریافت های غذایی در سنین مختلف زندگی، نقش آن در تسریع یا کاهش ریسک ابتلا به بیماری های غیرواگیر و چگونگی تغییرات صحیح سبک زندگی در پیشگیری از این بیماری ها آموزش های لازم ارائه شد.

در پایان نیز متناسب با جمعیت حاضرین بازخورد نهایی جلسه به منظور اطمینان از تغییر نگرش حضار اخذ شد.