سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

مقاله ها

تجهیز واحد رادیولوژی بیمارستان بهنیا به دستگاه رادیولوژی پرتابل

با پیگیریهای بعمل آمده از سوی ریاست و مدیریت بیمارستان بهنیا، سه شنبه 29 فروردین ماه، یک دستگاه رادیولوژی پرتابل مدل شیمادزو از طرف معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این بیمارستان اهداء گردید.

گفتنی است با ورود این دستگاه به قسمت رادیولوژی گام اول در راستای تجهیز واحد مذکور در سال 96 برداشته شد.