دکتر حسنعلی سلطانی

دکتر حسنعلی سلطانی

عشق به مردم به عنوان دریافت کنندگان نهایی محصول آموزش، از ویژگی های یک استاد خوب است .

 

اینجانب دکتر حسنعلی سلطانی در سال 1327 هجری شمسی در روستای دهنو از توابع شهر مبارکه واقع در استان اصفهان در یک خانواده کشاورز متولد شدم. تحصیلات ابتدایی را در دبستان فروغی دهنو و دوره متوسطه را در دبیرستان فاضل مبارکه گذرانده و در سال 1346 موفق به اخذ دیپلم طبیعی شدم. در سال 1347 در رشته پزشکی دانشگاه اصفهان از طریق کنکور درون دانشگاهی پذیرفته شده و در تیرماه 1354 دوره عمومی طب را با موفقیت به پایان رسانیدم.

خدمت مقدس سربازی را در قلب سپاه بهداشت در روستای فنوج ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان و نیز روستای حسن‌آباد جرقویه از توابع استان اصفهان گذراندم. لازم به ذکر است که در آن زمان شش ماه از دوره دو ساله سربازی دانشجویان، در قالب کلاس های نظری آموزش نظامی حین تحصیل و شرکت در اردوی یک ماهه تابستانی سپری می شد. در پایان سال 1355 به عنوان پزشک عمومی در واحد بهداری و بهداشت شرکت ملی ذوب آهن ایران استخدام شده و در سال 1356 به عنوان سرپرست واحد بهداری و بهداشت شرکت مذکور منصوب گردیدم و این مسئولیت تا آغاز دوره دستیاری رشته بیهوشی و مراقبتهای ویژه در دانشگاه اصفهان در فروردین ماه 1363 ادامه یافت.

در اسفندماه 1365 پس از شرکت در آزمون بورد سراسری رشته بیهوشی و مراقبت های ویژه عنوان رتبه اول کشوری آزمون مزبور را کسب نمودم و پس از فراغت از تحصیل، از فروردین ماه سال 1366 تاکنون به عنوان عضو هیئت علمی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه ، مشغول انجام وظیفه می باشم. پس از جداسازی آموزش پزشکی از وزارت علوم و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اوایل سال 1366 به مدت تقریبی دو سال و نیم مسئولیت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را به عهده داشتم. از سال 1374 تاکنون نیز به مدت 11 سال مدیریت گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه را به عهده دارم. از اوایل سال 1375 تا تابستان سال 1376 به مدت تقریبی یک سال و نیم مسئولیت معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) را به عهده داشتم. در ششمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه سال 1379 و سومین کنگره ICU در سال 1382 به عنوان دبیر همایش انجام وظیفه نموده ام.

از آغاز فعالیت علمی تاکنون در شوراهای مختلف دانشگاه و وزارت متبوع شامل هیأت ممیزه، شورای آموزشی دانشگاه، شورای پژوهشی دانشکده پزشکی، شورای سیاستگزاری آموزشی دانشگاه، شورای سیاستگزاری آموزشی دانشگاه، شورای پژوهش های بالینی، کمیته تدوین و ارزشیابی برنامه دستیاری رشته بیهوشی (کشوری)، کمیته دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپی) رشته مراقبتهای ویژه پزشکیICU (کشوری)، عضو هیأت تحریریه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه، عضو هیأت تحریریه مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه و کمیته راهبردی(کشوری) رشته بیهوشی عضویت داشته و وزارت متبوع همکاری نموده ام. از سال 1374 به مدت 2 سال در هیأت ممتحنه پره بورد و از سال 1377 تاکنون در هیأت ممتحنه بورد کشوری رشته بیهوشی شرکت داشته ام. در اسفند ماه سال 1376 پس از بررسی پرونده فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در هیئت محترم ممیزه دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتم. سپس در پاییز 1381 پس از بررس فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی در هیئت محترم ممیزه دانشگاه به مرتبه استادی نائل گردیدم.

در طول مدت خدمت دانشگاهی یک بار به عنوان استادیار نمونه و یک مرتبه نیز به عنوان پژوهشگر نمونه معرفی گردیدم. در سال های خدمت هیأت علمی قریب 50 مقاله تحقیقی در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانیده ام، به علاوه بیش از 60 مقاله در کنگره های داخلی و خارجی ارائه نموده ام. در دوران خدمت دانشگاهی به اتفاق همکاران تاکنون موفق به تألیف پنج جلد کتاب با عناوین فیزیولوژی تنفس، تعادل اسید و باز، سندرم زجر تنفسی حاد، اصول پایه و بالینی بیهوشی و مراقبت های ویژه و اصول کلی مراقبت در مسمومیت ها و فوریت های پزشکی شده ام .

در تابستان 1354 ازدواج نمودم. همسرم عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصهفان و دارای سه فرزند، دو پسر و یک دختر هستم.

سوابق اجرایی:

-        سرپرست واحد بهداری و بهداشت شرکت ملی ذوب آهن اصفهان(1359)

-        معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(1366)

-         معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)(1375)

-        مدیر گروه بیهوشی و مراقبتهای ویژه از سال 1374

تعداد تألیفات:

تاکنون تعداد 5 تألیف به صورت مشترک با سایر همکاران داشته ام (فیزیولوژی تنفس، تعادل اسید و باز، سندرم زجر تنفسی حاد، اصول پایه و بالینی بیهوشی و مراقبت های ویژه و اصول کلی مراقبت در مسمومیت ها و فوریت های پزشکی)

تعداد عضویت ها در مجامع علمی:

انجمن بیهوشی  و مراقبت های ویژه اصفهان، انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشوری ، انجمن بیهوشی اروپا، فدراسیون جهانی آنستزیولوژیست هاو...

رمز موفقیت:

راهنمایی پیشکسوتان، مداومت در تلاش، حمایت بی دریغ خانواده و نهایتا توکل به خدا

یک دانشجوی خوب:

یک دانشجوی خوب دانشجویی با نشاط، هدفدار، علاقمند، پرتلاش، جستجوگر، مودب ، قدرشناس و دارای توکل به خداوند متعال است.

در زندگی تان از چه کسی بیشتر تأثیر پذیرفته اید؟

از برادر بزرگم که اولین راهنما و مشوق تحصیلی من بود.

تجربیات علمی مهم شما:

تجربیات علمی در همه زمینه های وابسته به رشته بخصوص در حیطه بیهوشی اطفال و مراقبت های ویژه بوده است. با راه اندازی این دو بخش برای اولین بار در مرکز پزشکی امین و سپس انتقال آنها به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و تلاش پیگیر جهت درک مفاهیم نظری و کاربرد این مفاهیم در جنبه های عملی و مهارتی، به همراه سایر همکاران تجربیات خوبی را کسب کرده ام.

ویژگی های ممتاز یک استاد:

به روز نگهداشتن اطلاعات علمی و مهارت های عملی، عشق به آموزش و اعتقاد قلبی به شغل معلمی، بزرگواری در برخورد با ناملایمات، صلابت و قانونمندی در امر آموزش، عشق به مردم به عنوان دریافت کنندگان نهایی محصول آموزش و نهایتا انجام وظیفه آموزگاری به عنوان یک تکلیف الهی از ویژگیهای ممتاز یک استاد است.

سالهای اوج فعالیت : تا پایان جنگ تحمیلی بدلیل درگیری در این مسئله بزرگ نتوانستم فعالیت های چشمگیری پژوهشی داشته باشم . با این وجود سعی کردم در حیطه آموزش حداکثر تلاش خود را به کار گیرم. تلاش پژوهشی چشمگیر به موازات تداوم تلاش آموزشی در سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و بحمدا... تاکنون نیز ادامه دارد.

گم کرده دانشجوی امروزی؟

روشن نبودن هدف و وضعیت زندگی حرفه‌ای آینده دانشجو که حل این مشکل با مدیریت مدبرانه دست‌اندرکاران امکان‌پذیر خواهد بود.

اگر دوباره به جوانی برگردید همین مسیر را انتخاب خواهید کرد؟

آری

روحیه علم‌جویی و تحقیق‌گرایی در دانشجویان امروز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر حرکت‌هایی را در این زمینه شاهد هستیم که امید است پویایی و گسترش این حرکت‌ها به خوبی هدایت و مدیریت شود.

خاطرات:

در دوران سربازی در روستای فنوج ایرانشهر به شخص بیماری برخورد کردم که در جریان زایمان با جنین مرده و هیدروسفال و نمای بریچ ناقص بود. زایمان چنین بیماری قاعدتا می‌بایستی در یک مرکز پزشکی مجهز و توسط متخصصین مربوطه انجام پذیرد. ازطریق بی‌سیم ژاندارمری به عنوان تنها وسیله مخابرات از شهرستان ایرانشهر درخواست آمبولانس نمودم.با توجه به مسافت موجود و بدحال بودن بیمار و احتمال تاخیر در رسیدن آمبولانس با تکیه بر آموخته‌های خود که حاصل تلاش خستگی‌ناپذیر آموزشی استادان بزرگی چون محمد میردامادی و ... بود و با توکل بر خداوند هرآنچه در توان داشتم جهت نجات بیمار انجام دادم و پس از یکی دو ساعت تلاش، زایمان انجام شد و مادر را از نظر شرایط همودینامیکی احیا نمودم و پس از آن به خاطر لطف خداوند سجده شکر به جا آوردم. جالب توجه اینکه پس از ترخیص بیمار به منزل، آمبولانس اعزامی از ایرانشهر با  36ساعت و در فردای آن شب به فنوج رسید!

خاطره دیگر اینکه یکی از دستیاران را در دوران تحصیلی به دلیل قصور در درمان بیمارش به شدت تحت فشارمقررات آموزشی قرار دادم. ایشان در آن زمان شدیدا از این موضوع دلخور بود. اکنون که سالها از فراغت تحصیل ایشان می‌گذرد و نتیجه سخت گیری را به خوبی درک کرده است در هر زمانی که با یکدیگر مواجه می‌شویم اصرار در بوسیدن دست اینجانب به پاس آن سخت‌گیری را دارد.

توصیه‌ها:

عاملی که می‌تواند دانشگاه را در انجام رسالت و نیل به اهداف مقدس خود موفق سازد ایجاد محیطی بانشاط، صادقانه، آرام، عاری از تنش ومبرای از هرگونه سیاست‌زدگی و گروه‌ گرایی است. به دست‌اندرکاران محترم دانشگاه در حال و آینده توصیه می‌کنم توان خود را جهت ایجاد چنین محیطی به کار گیرند. به اساتید جوان توصیه می‌نمایم عاشقانه و با دلی پرشور وارد وادی مقدس آموزش گردند که این عشق، حلّال همه مشکلات فرا راه آنها خواهد بود. به فراگیران عرصه پزشکی جمله معروف اوسلر را که یکی از بزرگان متاخر عرصه پزشکی است یادآور می‌گردم:«بدون مطالعه بر بالین بیمار رفتن، مثل دریا رفتن بدون نقشه است و تنها، مطالعه کردن و بر بالین بیمار نرفتن نیز همانند هرگز به دریا نرفتن است.حیف است نور روز را به مطالعه صرف کنیم، روز شایسته آموزش عملی بر بالین بیماراست.» سرگذشت بیمار مضمون شعر باباطاهر است که می‌فرماید:

                                  خوشا آنان که در کشتی نشستند

                                         چو کشتی‌شان شکست دل بر تو بستند

بیمار دل شکسته دارد و دل شکسته جایگاه خداوند است، چرا که امام(ره) می‌فرماید:

                                   نی بسوزد خاک و خاکستر شود

                    دل بسوزد خانه دلبر شود

بنابراین توصیه می‌نمایم در این وادی مقدس بدون وضو وارد نشویم.

به چه زبان‌هایی تسلط دارید؟

انگلیسی

ابتکارات شما در عرصه‌های علمی:

- درمان کروب با نیولایز معمولی موجود که در سال 1368 انجام شد و بحمدا... سالهاست به صورت یک اقدام درمانی در اورژانس‌های اطفال کشور مورد استفاده قرار گرفته و نیاز به تراکئوستومی را دراین بیماران معصوم به شدت کاهش داده است.

- ارائه سیستمی ساده جهت خروج گازهای هوشبر ازاتاق عمل اطفال که به صورت فراگیر در اتاق‌های عمل کشور مورد استفاده است و در کنگره بیهوشی 1368 مشهد ارائه شد.

- ارائه روشی ساده، سریع و مؤثر جهت برخورد با انسداد راه هوایی ناشی از انحراف تراشه و bevel block در بیماران تحت بیهوشی عمومی

- تغییر روش بیهوشی در چشم‌پزشکی از بیهوشی عمومی به بیحسی توپیکال به علاوه سدیشن سیستمیک به اتفاق سایر همکاران که موجب صرفه‌جویی در وقت، هزینه و مدت بستری در بیمارستان و مهمتر از همه کاهش عوارض خطرناک بیهوشی در این گروه بیماران سالخورده گردیده است.

چه چیزی را برای یک جوان بیشتر می‌پسندید؟

به کارگیری جوانی به عنوان عزیزترین ودیعه گرانسنگ الهی برای رسیدن به اهداف متعالی فردی و اجتماعی.