تمهیدات بهداشتی برای بازگشت حجاج به کشور

معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد: معاونت‌ های بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای بازگشت حجاج در آمادگی کامل هستند.

دکتر علیرضا رییسی با بیان این خبر گفت: حدود یک هفته پیش اپیدمی خطرناکی در بصره اتفاق افتاد که با توجه به رفت و آمد در شهرهای مرزی، ما تیم ‌های مرزی را آماده کرده و به آن مناطق اعزام کردیم تا بتوانند در مرزهای ورودی افرادی را که در حال عبور و مرور هستند، کنترل کنند.

  وی با اشاره به اینکه معاونت‌ های بهداشت و درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای بازگشت حجاج در آمادگی کامل هستند، افزود: برنامه ‌های حوزه بهداشت با جدیت و دقت در حال اجرا است؛ چراکه حجاج زمان اعزام به حج تحت کنترل قرار گرفتند و واکسیناسیون شدند و یک تیم پزشکی همراه آنها فرستاده شده است.

دکتر رییس تصریح کرد: در زمان بازگشت نیز ورود حجاج کاملا طبق برنامه‌ ریزی پیش خواهد رفت و در تمام فرودگاه‌ ها ورودی‌ های حجاج مشخص و کاملا آماده است و این یک برنامه سالانه است.