یکشنبه 30 10 1397

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 30 دی 1397

feed-image خبر خوان
1 8.jpg

آموزش سامانه سیب برای دانشجویان سال ششم پزشکی

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان؛ در روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه، جلسه آموزشی سامانه سیب را برای دانشجویان سال ششم پزشکی در محل سالن آموزشی سایت این مرکز برگزار نمود.

درابتدا خانم راشدی مسؤل امور دانشجویی در مورد معرفی سامانه یکپارچه سیب و ثبت نام گیرندگان خدمت و نحوه ورود اطلاعات افراد تحت پوشش اعم از ایرانی و غیر ایرانی و افراد مهمان و لزوم ورود اطلاعات در سامانه سیب برای مراجعین واهمیت آن آموزش های لازم را به دانشجویان دادند.

 درادامه دکتر ترابی مسؤل امور پزشکان درخصوص کلیه برنامه های سامانه سیب از منوی مدیریتی برنامه ها و ساخت دفتر گزارش تا ورود اطلاعات و ارائه خدمات به گیرندگان خدمات بهداشتی و درمانی اعم از افراد تحت پوشش و مهمان و نیز منوی ویزیت ثبت همه موارد درخواست داروها، آزمایشات، داروهای مصرفی بر اساس آخرین وضعیت بیمار و... شاخص گیری، گرفتن آمار ازسامانه و مراقبت های انجام شده همراه با اقدامات صورت گرفته برای مراجعین و ثبت ارجاعات و پیگیری موارد نیازمند برای گیرندگان خدمت، ثبت وقایع حیاتی و بیماری ها، توضیح در زمینه فهرست مراقبت ها برای تمامی گروههای سنی درسامانه سیب آموزش های لازم و مفیدی به دانشجویان دادند.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد