برگزاری جلسه ی آموزشی با عنوان آلودگی هوا و سرطان

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه جلسه آموزشی با عنوان آلودگی هوا و سرطان در مدرسه صرام برگزار نمود.

 در این جلسه آزادیان کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز جامع سلامت ملک شهر سه، درباره هوای سالم، منابع آلودگی هوا، عوارض و بیماری های ناشی از آلودگی هوا و انواع سرطان ناشی از آن، شاخص های کیفیت هوا و انواع ماسک ها صحبت کردند.