برگزاری همایش سلامتی

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با همکاری شهرداری منطقه یازده، مرکز خدمات جامع سلامت مسعودیه و پایگاه کوشکیان، در روز سه شنبه بیست وششم دی ماه، همایش سلامتی را در فرهنگسرای آیت الله اهتمام برگزار نمود.

در این همایش کارشناسان سلامت روان، تغذیه و بهداشت محیط آموزش های لازم در خصوص سلامتی را به حاضرین ارایه نمودند.

همچنین فرم های خطرسنجی به مراجعین واجد شرایط داده شد و نوبت دهی برای مراجعه به مرکز انجام گرفت که با این عملکرد، برای جذب جمعیت جدید و تحت پوشش قرار گرفتن آنها اقدام موثری صورت گرفت.