سه شنبه 29 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 29 خرداد 1397

feed-image خبر خوان
1 1.jpg

بررسی اثرات سایتوتوکسیک اسانس و عصاره های مختلف Pinus eldarica بر روی رده های سلولی Hela و MCF-7، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم نجمه سرومیلی از رساله کارشناسی ارشد رشته سم شناسی خود تحت عنوان «بررسی اثرات سایتوتوکسیک اسانس و عصاره های مختلف Pinus eldarica بر روی رده های سلولی Hela و MCF-7، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی که با راهنمایی آقایان: دکتر عباس جعفریان دهکردی و دکتر بهزاد ذوالفقاری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393743 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

 

مطالعات متعددی برای بدست آوردن ترکیبات ضد سرطان جدید از گیاهان انجام شده است. برخی مطالعات انجام شده در
گونه های مختلف جنس کاج، فعالیت های سیتوتوکسیک این گیاهان را در رده سلولهای سرطانی مختلف گزارش کرده اند. در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیک اسانس و عصاره های مختلف Pinus eldarica روی رده های سلولی Hela و MCF-7 بررسی شد.

با استفاده از روش ماسراسیون، عصاره های فنولی و هیدروالکلی P. eldaricaآماده گردید. عصاره گیری با استفاده از حلال متانول – آب (70: 30) انجام شد. محتوای پلی فنلی عصاره ها با روش فولین – سیوکالتو اندازه گیری شد. اسانس گیاه استخراج شده و اجزای آن بوسیله دستگاه GC-MS مورد آنالیز قرار گرفت. سمیت سلولی اسانس و عصاره های مختلف گیاه بر روی رده های سلولی Hela و MCF-7 با استفاده از روش MTT و توسط دستگاه ELISA در طول موج nm 540 اندازه گیری شد . طی آن نمونه هایی که باعث حداقل مهار رشدی معادل 50% شدند به عنوان نمونه های سایتوتوکسیک در نظر گرفته شدند.

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که P. eldarica کاندیدای خوبی برای ترکیبات سایتوتوکسیک می باشد و می توان از آن برای انجام مطالعات بیشتر جهت دستیابی به ترکیبات با اثر کشندگی موثر بر روی رده های سلولی سرطانی استفاده نمود.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد