دوشنبه 04 04 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 04 تیر 1397

feed-image خبر خوان
1 7.jpg

مقایسه الگوی بیان ژن های گیرنده ویتامین (VDR)D، CYP27B1 و CYP24A1 در نمونه های بافت توموری و سالم پستانی انسان، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم نغمه ژاله­جو از رساله دکتری تخصصی بیوشیمی (Ph.D) خود تحت عنوان
« مقایسه الگوی بیان ژن های گیرنده ویتامین (VDR)D، CYP27B1 و CYP24A1 در نمونه های بافت توموری و سالم پستانی انسان » که با راهنمایی جناب آقای دکتر پنجه پور انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 391438 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ویتامین D فعال (1، 25 دی هیدروکسی ویتامین D3)، چندین نقش ضد توموری شامل اعمال پیش تمایزی، ضد تکثیری و پیش آپوپتوزی را در بسیاری از بافت ها از طریق اتصال به رسپتور ویتامین (VDR)D، ایفاء می نماید. ژن های CYP27B1 (1- هیدروکسیلاز) و CYP24A1 (24- هیدروکسیلاز) فعالیت های مهمی در سنتز و کاتابولیسم ویتامین D دارند. بنابراین آنها نقش محوری در تعیین غلظت لوکال ویتامین D، اعمال می نمایند. هدف این مطالعه، بررسی بیان mRNA ژن های VDR ، CYP27B1 و CYP24A1 در بافت های پستان نرمال و بدخیم می باشد.

نمونه های بافت توموری و نرمال مجاور تومور از 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان از بانک تومور انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی، تهیه گردید. RNA نمونه ها، استخراج شد و پس از سنتز cDNA، آنالیز Real RT-PCR Time بر اساس روش Taq-man انجام گردید. جهت بررسی بیان پروتئین VDR از روش وسترن بلات استفاده گردید.

نتایج این مطالعه نشان داد که CYP27B1 mRNA در بافت های توموری در مقایسه با بافت های نرمال مجاور، کاهش می یابد در حالیکه بیان mRNA ژن های VDR و CYP24A1 در بافت های توموری، افزایش می یابد. همچنین افزایش بیان پروتئین VDR در بافت توموری مشاهده گردید. این اختلاف عمده نشان دهنده این موضوع است که بافت های پستان توموری از لحاظ رونویسی، ژن های  VDR و CYP24A1 را بطور قابل توجهی بیان می کنند. این ژن CYP27B1 به میزان جزئی در بافت توموری بیان می شود، بنابراین احتمالاً تغییرات الگوی بیانی پروفایل در بافت های توموری، می تواند بر روی فعالیت آنزیمی تاثیر گذار باشد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد