شنبه 01 02 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 01 ارديبهشت 1397

feed-image خبر خوان
263658.jpg

بررسی پروفایل اسیدهای چرب و فعالیت آنزیم Na+/K+-ATPase غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها با مقاومت به انسولین و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان دیابتی نوع 2 با و بدون سندرم متابولیک، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

خانم فوزیه زادهوش از رساله دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی (Ph.D) خود تحت عنوان « بررسی پروفایل اسیدهای چرب و فعالیت آنزیم Na+/K+-ATPase غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها با مقاومت به انسولین و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در مردان دیابتی نوع 2 با و بدون سندرم متابولیک » که با راهنمایی آقای دکتر مرتضی پورفرزام انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393087 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

پاتوفیزیولوژی ارتباط بین دیابت ملیتوس نوع 2(T2DM) و بیماریهای قلبی عروقی (CVD) پیچیده و چند عاملی است. شناخت مکانیسم این ارتباط می تواند در شناسایی و درمان بیماران با ریسک بالای CVD، و همچنین در جلوگیری از عوارض مخرب بالقوه در آنها، به پزشکان کمک کند. برای رسیدن به این هدف، ما الگوی اسیدهای چربی (EMFAs) و فعالیت Na+/K+-ATPase غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها را با مقاومت به انسولین و عوامل خطر قلبی عروقی، در بیماران مبتلا به T2DM با و بدون سندرم متابولیک (MetS) بررسی کردیم. شناسایی رابطه علّی بین ترکیب اسید چرب غشاء اریتروسیت و تغییرات بیوشیمیایی در بیماران دیابت ملیتوس نوع 2، اساساً به درک مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک پایه این بیماری و مشکلات آن کمک می کند.

در این مطالعه مقطعی، 155 مرد بین 40 تا 60 سال سن انتخاب شدند. افراد به سه گروه توزیع شدند شامل: گروه کنترل، 50 نفر از افراد سالم با قند خون نرمال، گروه 1: 50 دیابتی ملیتوس نوع 2 بدون سندرم متابولیک و بدون عوارض و علائم آشکار و گروه 2: 55 دیابتی ملیتوس نوع 2 مبتلا به سندرم متابولیک. فشار خون، نمونه خون ناشتا، انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله (HbAlc)، پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا (hS-CRP) و پروفایل لیپیدی نمونه ها جمع­آوری شد. نسبت TG/HDL-C، شاخص آتروژنیک پلاسما (AIP) و مدل ارزیابی عملکرد سلولهای بتا و مقاومت به انسولین HOMA-IR) و HPMA-B) محاسبه گردید. محتوای پروتئین غشاء اریتروسیت، فعالیت توتال و فعالیت Na+/K+-ATPase، ترکیب اسیدهای چرب غشاء اریتروسیت و ارتباط آنها با دیگر پارامترهای خونی اندازه گیری شد.

               نتایج بدست آمده تغییرات نامطلوب در ترکیب اسیدهای چرب غشاء اریتروسیت و فعالیت Na+/K+-ATPase الگوی لیپیدی سرم و سایر پارامترهای بیوشیمیایی، مارکر التهاب و شاخص های بدنی در گروههای دیابتی در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت. اینگونه تغییرات در غشاء ممکن است اثراتی روی ساختمان و خواص فیزیکوشیمیایی غشاء های سلولی، ترشح انسولین و فعالیت های بیولوژیک آن و آنزیمهای متصل به غشاء داشته باشند. این تغییرات در ترکیب غشاء اریتروسیت ممکن است در سلولهای شرکت کننده در تنظیم سیستم قلبی عروقی رخ دهد، در نتیجه ممکن است بعنوان بخشی از مکانیسمهای بیماری­زای مسئول در پیشرفت دیابت و مشکلات آن در نظر گرفته شود.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد