شنبه 01 02 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 01 ارديبهشت 1397

feed-image خبر خوان
263658.jpg

بررسی اثر محافظت سلولی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه بادرنجبویه (M. officinalis) و سیترال بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان (HUVECs)، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای حسین منتظری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر محافظت سلولی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه بادرنجبویه (M. officinalis) و سیترال بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان (HUVECs)» که با راهنمایی خانم دکتر لیلی صفائیان و دکتر سیدابراهیم سجادی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی 393659 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

M. officinalisگیاهی دارویی با طیف وسیعی از اثرات فارماکولوژیک می باشد. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه بادرنجبویه M. officinalis و یکی از مواد متشکله آن یعنی سیترال بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان (HUVECs) مورد بررسی قرار گرفت.

محتوای فنلی کل عصاره (M. officinalis) با استفاده از روش فولین سیوکالتو تعیین شد. سمیت سلولی عصاره
 M. officinalis و سیترال بر روی سلول های HUVEC با استفاده از روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اثر محافظت سلولی عصاره M. officinalis (µg/ml500-25 ) و سیترال (µg/ml 10- 625/0) در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از H2O2 با استفاده از روش MTT بررسی شد. غلظت هیدروپراکسیدها و نیز ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (FRAP) داخل و خارج سلولی در سلول های تیمار شده اندازه گیری شد.

                این مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت کننده سلولی عصاره M. officinalis بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های HUVEC را نشان می­دهد. با توجه به فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بادرنجبویه، ممکن است عصاره این گیاه در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی مرتبط با استرس اکسیداتیو سودمند باشد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد